Диализно лечение

Отделението по диализно лечение се намира на партерен етаж в първия корпус на болницата. По настоящем в отделението има 8 поста за диализно лечение. Провежда се високоспециализирана и консултативна, планова и спешна помощ на пациенти на хемодиализа с напреднала хронична бъбречна недостатъчност. Безотказно се приемат спешно болни от цялата болница, от други диализни отделения лежащи на територияна на МБАЛ”Княгиня Клементина”,пациенти на I MБАЛ, II МБАЛ и IV МБАЛ.

МИСИЯ

Лечебно-диагностичните възможности на Отделението по Диализно лечение са в следните области:
1. Лечение на ХБН 5 стадий, ХБН обострена и Остро Бъбречно Увреждане, предоперативна, следоперативна – Прилагат се следните методи на екстракорпорално очистване на кръвта :
• Хемодиализа, ултрафилтрация, секвенциалнаултрафилтрация.
2. Консервативно лечение на усложненията на диализното лечение.
3. Диагностика и проследяване на пациенти с ХБН на диализа, Осъществява се постоянен лабораторен контрол на определени показатели.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 В Отделението постъпват пациенти над 18 г. от София за лечение на хронична, хронична обострена и остра бъбречна недостатъчност.

 

Kонтакти

Отделението не работи в неделя. Има екип на разположение.
Началник отделение тел: 02 9268259
Лекари тел: 02 9268168
Ст. мед. сестра тел: 02 9268168
Зали за диализа тел: 02 9268168

Екип

Д-р Рангел Рангелов (Началник отделение)
Д-р Рангелов има висше образование- Медицинска Академия –ВМИ София-лекар, ВМИ София – вътрешни болести , ВМИ София – нефрология . Владее английски, руски, български език.
Д-р Дияна Екова
(Зам. нач. Отделениe)

Виолета Алексиева
(Старша медицинска сестра)

 

Основни дейности

Отделението отговаря на изискванията за покриване на трето ниво на компетентност. В Отделението се провежда хемодиализно лечение с високотехнологични нови машини. Използват се еднократни консумативи и медицински изделия от най-високо качество. Провежда се бикарбонатна диализа при всички болни. Лечението е индивидуално, съобразно клиничното състояние и параклиничните показатели – вид диализна мембрана и площ, видове разтвори за диализа. Прилагат се скъпоструващи медикаменти- Еритропоетин Стимулиращи Агенти, Активатори на вит Д3, Фосфороуловители, Калцимиметици. Подсигурява се чиста вода за диализа чрез система за пречистване на водата и обратна осмоза. Поставят се катетри за хемодиализа-временен съдов .

 

История

Създадено е през месец март 1986г. от Проф.Здравко Киряков и Доц.Д-р Емануил Патев с първи завеждащ – д-р Жасмин Францова. След нея, от 1990. началник Отделение по диализа е Д-р Рангел Рангелов