МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Отделение по гастроентерология

Гастроентерологично отделение е разположено на седмия етаж във Вътрешния блок на болницата и има добра леглова и материална база. В отделението е направен основен ремонт с осигурени санитарни възли към всяка стая , има два лекарски кабинета и две манипулационни, конферентна зала с мултимедия за провеждане на семинари, презентации и обучения.В амбулаторната част на болницата на втория етаж са разположени консултативен, два ендоскопски и ехографски кабинети .

Отделението разполага с висококвалифициран лекарски екип от гастроентеролози и специализанти по гастроентерология. Извършват се консултативни прегледи, диагностична и терапевтична ендоскопии /диатермна полипектомия, лазеркоагулации и лазерна биостимулация/, абдоминална конвенционална и доплер ехография, мониторно наблюдение на пациенти с колоректални преканцерози и оперирани за колоректален рак, следене на болни с възпалителни заболявания на червата, включително и при провеждане на биологична терапия, диагностика и мониториране на пациенти с вирусна инфекция на черния дроб и с чернодробна цироза – компенсиран и декомпенсиран стадий, лечение и контрол при ендоскопски установена Хеликобактерна контаминация, диагностика и контрол на рефлуксна болест на хранопровода, Барет-езофаг и язвена болест, диетолечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт.

Д-р Силвия Стоянова Николова 

Завършва медицина във ВМИ – София през 1992г. Работи в гастроентерологично отделение към МБАЛ „Княгиня Клементина”– София от 2008г. Старши ординатор към същото отделение от 2013г. Има признати специалности по вътрешни болести и по гастроентерология. Специализирала е и в областта на тропическата медицина, на клиничната и трансфузионна хематология. Притежава сертификати за извършването на конвенционална абдоминална ехография и повърхностни структури, абдоминална доплер ехография, конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия. Професионалните й интереси са в областта на чернодробната патология, горна и долна ендоскопия, абдоминална ехография, контраст усилена абдоминална ехография и манипулации под ехографски контрол. Участва в клинични проучвания, както и в лечението и проследяването на пациенти с УК и БК с биологични препарати.Член на Българско дружество по гастроентерология, на Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), на Българската асоциация за изучаване на черен дроб, на Европейската асоциация по изучаване на черен дроб / ЕASL/ и на Европейска организация за изучаване на хроничните възпалителни чревни заболявания / ECCO/.Провежда консултативни прегледи, ехографски и ендоскопски изследвания към ГЕО, както и консултативни прегледи към ДКЦ „Княгиня Клементина” към болницата.

Д-р Тодорка Филипова Аргирова – Ординатор

Д-р Аргирова е специалист по вътрешни болести и гастроентерология . Специализирала е в областта на абдоминалната ехография. Притежава сертификати – I и II-ниво – за извършване на конвенционална абдоминална ехография и повърхностни структури и абдоминална доплерехография. Има дългогодишен професионален стаж в областта на гастроентерологията и интерната. Започнала е работа в МБАЛ – гр.Кюстендил, след което специализира в УМБАЛ „Свети Иван Рилски” – гр.София и от 2007 година работи като лекар одринатор в Гастроентерологично отделение на болницата. Работила е и в ІV-та Градска болница и в болница „Европа”. Член на Българско дружество по гастроентерология, на Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ) и на Българската асоциация за изучаване на черен дроб. Работи като лекар-рдинатор в Гастроентерологично отделение, консултира пациенти от стационарния блок – вътрешен и хирургичен, провежда ехографски изследвания и консултативни прегледи в ДКЦ „Княгиня Клементина” на болницата.

Д-р Стефан Георгиев Стойчев – Началник отделение

д-р Ст.Стойчев завършва МУ–София през 2001г. Придобива клинични специалности по Вътрешни болести / 2008г. /и Гастроентерология /2012г. /. Притежава признатиправоспособности за извършване на диагностична и терапевтична гастроскопия и колоноскопия, а също конвенционална и доплер абдоминална ехография. Има интереси в областта на контраст-усилената ехография , ендоскопска ехография и контраст усилена ехоендоскопия. Д-р Стойчев е член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по Гастроентерология, Българската асоциация по ултразвук в медицината / БАУМ/. От 2016 година работи като лекар-ординатор в гастроентерологично отделение на МБАЛ„Княгиня Клементина”.Извършва консултативни прегледи в кабинет по гастроентерология, работи в ендоскопския сектор на отделението, консултира пациенти от стационара на болницата.

Стефанка Костова Велкова – Старша медицинска сестра

Стефанка Костова е старша сестра на Гастроентерологично отделение от 2011г.. Работила е дълги години като хематологична сестра в хематологичен кабинет към болницата, както и старша медицинска сестра на ДКБ. Има обучения по административа и консултативна дейност в областта на вътрешната медицина, специализация и обучения по основна и текуща поддръжка, по дезинфекция на отделение по гастроентерология и ендоскопска апаратура.

Маргарита Петрова Алексова – Медицинска сестра

Маргарита Алексова работи като асистент при гастроинтестинална терапевтична и диагностична ендоскопия, в консултативен гастроентерологичен и ехографски кабинет. Преминала е редовни обучения по терапевтична и диагностична ендоскопия, ендоскопска дезинфекция и поддържане на апаратура и консумативни материали. Работила е като асистираща медицинска сестра в отделение по анестезиология и реанимация , хирургично отделение – операционен блок Има специализация по колоноскопия и ендотерапия, асистиране при лазерна и диатермна ендотерапия.

Специализанти по гастроентерология

Д-р Катерина Димитрова, д-р Йоана Павлова, д-р Станимира Зафирова и д-р Иво Дунчев

Манипулационна и стационар

Екип медицински сестри: м.с. Силвия Георгиева, м.с.Диана Димитрова , м.с. Десислава Юурумска, м.с. Любица Миланова

Санитари: Мая Харизанова, Мария Илиева, Боринка Иванова, Благовеста Иванова