МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Гинекология

Екип:  Началник отделение Д-р Арман Тюрабян – акушер гинеколог със стаж над 25г. в МБАЛ „Княгиня Клементина” - София ЕАД  и опит в областта на оперативната гинекология, онкогинекология, патология на мат. шийка, консервативна гинекология, патологична бременност и профилактика. Ученик и последовател на Доц. Попова.

В Отделението работят:

  • Старши ординатор Д-р Нина Байчева
  • Ординатори : Д-р Емил Вълчанов; Д-р Нела Владимирова; Д-р Даниела Стаева; Д-р Гергана Димова; Д-р Стояна Павлова; Д-р Найден Николов
  • Акушерки: Ст. акушерка- Ирина Манолкова, Маруся Петкова, Милка Соколова, Юлия Войнова, Любка Миланова, Милка Рангелова 

Лекарският и акушерският персонал осигуряват съвместно комплексни и цялостни грижи за пациентите по отношение на диагностични изследвания, медикаментозно и оперативно лечение, предоперативни и следоперативни грижи и процедури, диетичен и рехабилитационен режим. 

В Гинекологично отделение се извършват всички видове гинекологични и онкогинекологични операции на високо професионално ниво.

Като част от многопрофилната болница отделението е в тясна връзка с мамологичния кабинет и всички други отделения, което позволява извършването на всички необходими консултации и лечение от други специалисти.    

Структура: 

  • Стационар с 35 легла
  • Операционни зали