МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Кардиологично отделение

Отделението е разположено самостоятелно на 5ти етаж в хирургичен блок на болницата, разполага с 40 легла, от които 10 са за интензивно лечение и е оборудвано за лечение на всички кардиологични заболявания, неизискващи инвазивна диагностика и лечение.

Отделенето разполага общо с 6 кабинета (№108-113),разположени на първи етаж на болницата, включващи кабинети за функционално изследване (електрокардиография, трансторакална 2D ехокардиография,трансезофагеална ехокардиография, тъканен Доплер, велоергометрия, 24 часово мониториране с холтери за артериално налягане и ЕКГ), както и консултативен кабинет за амбулаторни прегледи.
Лечението на всички здравноосигурени е безплатно, по договор с НЗОК, по следните клинични пътеки:
 
 
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение27 Диагностика илечение на остър коронарен синдром с фибринолитик.29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечнанедостатъчност без механична вентилация30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечнанедостатъчност с механична вентилация31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит.32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда иперикарда.33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм безфибринолитик.37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм сфибринолитик. 

Освен по договор с НЗОК, като структура, част от общинскаболница, отделението разполага и с възможност за безплатно лечение накардиологични болни, жители на община София-град, извън гореописаните пътеки, свъзможност за лечение на исхемична болест на сърцето, артериална хипертония струден контрол и всички други кардиологични заболявания, неизискващи инвазивноизследване.

Екип  

Началник на отделението:

Д-р Божидар Димов

Придобити специалности по Кардиология, Вътрешни болести иЗдравен мениджмът, с 30 годишен опит в областта на кардиологията иехокардиографията.
 
Кардиолози:

Д-р Венцислав Мирчев

Придобити специалности по Кардиология и Вътрешни болести,с опит в областта на кардиологията и ехокардиографията повече от 10 години.
 
Д-р Вера Рангелова

Придобити специалности по Кардиология и Вътрешни болести,с 20 годишен опит в областта на кардиологията и ехокардиографията. 
 

Д-р Варлам Макаридзе

Придобита специалност по Вътрешни болести, с повече от 20годишен опит в областта.

д-р Иванина Велкова

д-р Цветан Стоянов

д-р Васил Огнянов

Специализанти:

Д-р Биляна Воденичарова