МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Лаборатория по трансфузионна хематология

В лабораторията се извършва:

  • определяне на кръвните групи според Закона за кръвта
  • имунохематологични проучвания на болни с обременена хемотрансфузионна анамнеза
  • по-широко антигенно проучване/фенотипизиране/
  • разширени тестове за съвместимост спрямо еритроцити

Лабораторията обслужва и съседните на нея болници – СБАЛ ”Йоан Павел" ,СБАЛОЗ София-област и Национална Транспортна Болница”Цар Борис III.

Лабораторията работи по договор с НЗОК и по желание на пациентите срещу заплащане по утвърден ценоразпис на болницата.

Началник лаборатория: д-р Радка Станева

Телефон: 02/ 92 68 167