МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Микробилогична лаборатория

  • микробилогична диагностика на горни и долни дихателни пътища
  • микробиологична диагностика на урогенитална система
  • микробиологична диагностика на септични състояния с автоматизирана система БАКТЕК
  • микробиологична диагностика на чревни инфекции
  • микробиологична диагностика на раневи инфекции
  • възможност за идентификация и определяне на чувствителност към антимикробни средства (вкл. гъби) със съвременна автоматизирана система VITEK и miniAPI
  • серологични изследвания за диагностика на ревматоиден артрит и доказване на
  • антистрептолизинов титър

Лабораторията работи по клинични пътеки и по желание срещу заплащане по ценоразпис на болницата.

Началник лаборатория: д-р Е. Йонкова

Телефон : 02/92 68 146