МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Нуклеарна медицина

Началник на отделение по „Нуклеарна медицина: Доц. д-р Тошко Петров, дм 

Какво представлява ПЕТ/КТ изследването?

ПЕТ/КТ или PET/CT (позитронна-емисионна томография с компютърна томография) е най-модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни заболявания. Прилага се за точно определяне на стадия на болестта, за проследяване и откриване на рецидиви и/или метастази, както и за оценка на ефекта от лечението. Изследването е показано при злокачествени заболявания на белия дроб, на млечната жлеза, на храносмилателния тракт, на главата и шията, на женските гениталии, на отделителната система, при хематологични заболявания, меланоми и др.

Какво представлява ПЕТ/КТ скенера? 

ПЕТ/КТ показва комплексен образ на органа, съчетаващ функционалната информация на нуклеарно-медицинския сцинтиграфски метод с детайлна морфологична информация от компютърната томография (КТ), изобразявайки едновременно клетъчния метаболизъм и органна структура. ПЕТ/КТ установява промени на клетъчно ниво с голяма точност и чувствителност по-рано от другите образни методи. Съвременната регистрираща апаратура има висока чувствителност и изисква много малки количества от радиофармацевтика (18F - FDG), за да се получи диагностичния образ. Използваният радионуклид е с кратък период на полуразпад, отделя се бързо от организма и облъчването не носи рискове, сравнение с ползата. Методът е неинвазивен, безболезнен и без противопоказания, освен при бременност. Получените от ограните дози са далеч под прага за предизвикване на значими увреждания - 6 mSv.

Като сравнение:

* 8 mSv за КТ на гръден кош;

* 2 - 6 mSv на година за въздушен персонал (пилоти и стюарди).

Необходими документи за записване:
*Записването се осъществява само на място! 

 1. Талон 8А - /Бланка М3 - НЗОК 8А/ - носи се в деня на изследването
 2. Хистологичен резултат
 3. Актуална епикриза 
 4. Разчитания на образни изследвания, свързани със заболяването на оригинални носители (CD / DVD). 

* След записване на пациента се предоставя бланка с указания за изследването, датата на процедурата, като пациентът трябва да се обади на тел. 0700 11 248 в деня преди изследването между 13:00 и 14:00 часа, за да получи точен час за прием!

Подготовка за изследването:

  • Предоставяне на епикриза, резултати от всички лабораторни и образни изследвания;
  • Резултати от кръвна захар и креатинин (направени 1-2 дни преди изследването);
  • При наличие на алергия - консултация с лекар /алерголог/;
  • Изсиква се период на гладуване 4-6 часа преди изследването, без ограничение на течностите;
  • Без тежки физически натоварвания 24 часа преди изследването;

* Примерни храни, които могат да се консумират като нисковъглехидратна диета: бяло месо, риба, варени яйца, сирене, зеленчуци и зелена салата. Без да се консумира хляб, картофи, ориз и всичките им разновидности.