МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Педиатрия

Началник отделение: Д-р Слави Иванов Филчев, дм – педиатър, детски пулмолог

Лекари:

 • Д-р Здравка Томова Маринова-Колева – старши лекар, педиатър
 • Д-р Николай Груев Димитров – педиатър, детски ревматолог и кардиолог
 • Д-р Магда Асенова Горанова – педиатър
 • Д-р Татяна Доломанжи – лекар-специализант по педиатрия
 • Д-р Нуандо Роузмари Окойе – лекар-специализант по педиатрия

Медицински сестри:

Старша медицинска сестра: Анна Георгиева

 • М.с. Виолина Асенова Иванова
 • М.с. Виолета Стефанова Кирилова
 • М.с. Емилия Константинова Попова
 • М.с. Капка Михайлова Янкова
 • М.с. Мария Бориславова Пенчева
 • М.с. Татяна Борисова Попова

Санитари:

 • Виолета Василева Владимирова
 • Даниела Огнянова Владимирова
 • Райна Стойнева Стоянова
 • Цецка Георгиева Донева

Отделението рзполага с 9 стаи със самостоятелни санитарни възли и общо 20 легла за лечение на деца от 1 до 18 годишна възраст.

Заболявания, за които се провежда лечение в отделението, клиничните пътеки на които се покриват от НЗОК:

Бронхиална астма, включително астматичен статус

Инфекции на горни и долни дихателни пътища:

Остър бронхиолит
Остър бронхит
Остър ларингит и ларинготрахеит
Пневмония
Остър тонзилит
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт:
Остър гастрит
Остър гастродуоденит
Заболявания на отделителната система:
Остър пиелонефрит
Остър цистит
Заболявания на Сърдечно-съдова система:
Есенциална(първична) хипертония
Вторична хипертония
Токсоалергични реакции:
Алергия, неуточнена
Уртикария
Медикаментозна алергия
Диагностика и лечение на спешни състояния:
Неустойчива треска
Гадене и повръщане
Тахикардия неуточнена
Други неуточнени болки в корема – колика
Обриви и други неспецифични кожни ерупции
Друго неуточнено аномално дишане, вкл. Апнея
Гърчове при треска
В отделението се приемат за лечение и деца с други диагнози, лечението на които се покрива от принципала на болницата – Столична община.

Процедури и манипулации, извършвани в отделението:

Процедури:

Функционално изследване на дишането(спирометрия)
Абдоминална ехография
ЕКГ
Ехокардиография
Мониториране на сърдечна и дихателна дейност
Пулсоксиметрия

Манипулации:

Поставяне на периферен венозен достъп
Венозни, мускулни и подкожни инжекции
Провеждане на инхалаторно лечение
Кислородолечение
Провеждане на лечение с ултразвуков небулизатор
Отделението работи за спешни състояния 24/7.

Към отделението работи и диагностично-косултативен кабинет (кабинет No 217 от поликлиничния сектор на болницата), където се извършват функционално изследване на дишането за диагностика на белодробни заболявания и бронхиална астма при деца от 3 до 18 години, както и абдоминална ехография.

Трима от лекарите работят с договор за извънболнична специализирана помощ като педиатри (код No 17).