МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

УНГ

Намира се на седмия етаж на хирургичния блок.
Разполага с 10 легла за възрастни и 5 за лечение на деца. Стаите разполагат със санитарен възел и телевизор.
В отделението се лекуват деца и възрастни пациенти със заболявания в областта на ото-рино-ларингологията. В диагностично консултативния блок има обособени: приемно-консултативен кабинет №202, аудиологичен кабинет №201 и отоневрологичен кабинет №201

Отделението разполага със собствена операционна, която се намира на територията му.

 

Екип:

В отделението работят четирима лекари с призната специалност по ушно-носно-гърлени болести и дългогодишен трудов стаж и опит.

 

Началник отделение:

Д-р Светлана Първанова
специалист по Ушно-носно- гърлени болести и квалификационен курс по „Аудиология”.

 

Старши ординатор:

Д-р Даниела Младенова
специалист по Ушно-носно- гърлени болести , „Здравен мениджмънт” и квалификационен курс по „Отоневрология”.

 

Ординатор:

Д-р Вихър Василев 
специалист по Ушно-носно- гърлени болести

 

Ординатор:

Д-р Петър Цанков
специалист по Ушно-носно-гърлени болести

Лечението на всички здравноосигурени е безплатно, по
договор с НЗОК, по следните клинични пътеки:

АПр № 18 оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

 

КП № 113.1 диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

КП № 136 оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

КП № 137 оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

КП № 138 оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

КП № 139 високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

КП № 140 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

КП № 140.1 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

 

КП № 140 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

КП № 140.2 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

 

КП № 225 хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

КП № 226 оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

КП № 227 оперативни процедури в лицево - челюстната област със среден обем и сложност

КП № 228 оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

 

КП № 229 консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

В отделението работят високо квалифициран сестрински персонал.
Телефон за контакти: 02/ 92-68- 159 Аудиологичен кабинет: 02/ 92-68- 130