МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Отделение по урология

Отделението разполага с 24 болнични легла. Тук работят 6 лекари, 7 медицински сестри, 1 операционна  сестра, 5 санитари, технически секретар. Висококвалифициран медицински  екип предлага съвременни методи на диагностика , консервативно  и  оперативно  лечение на пациенти с урологични заболявания .

Отделението предлага   достъпно и професионално лечение  на всички пациенти с :

 • Аденом и карцином на простатната жлеза -ендоскопски и класически оперативни методи, консервативно лечение при аденом на простатната жлеза ;
 • Диагностика и оперативно лечение при тумори на бъбрека и пикочния мехур ;
 • Възпалителни заболявания на мъжката и женска пикочополови системи ;
 • Андрологични консултации – консервативно и оперативно лечение ;
 • Лечение на остър и хроничен простатит и цистит ;
 • Еректилна дисфункция ;
 • Инконтиненция на урината ;
 • Лечение на пациенти с Нефролитиаза- консервативно и оперативно лечение;
 • Стабилизиране и проследяване на лечението на пациенти с урологични заболявания.

 

 

 Д-р Радослав Иванов Младенов , дм. – Уролог

Телефон :    0888-628-137  ,  02 92 68 236 ,  02 92 68 229 ,

– Завървшил   Медицинска академия 1996г.

– Специализира урология в : УМБАЛСМ „ Пирогов”- Клиника по Урология

– Специалност по Урология – МА -2003г.

– Интервенционален  ултразвук в Урологията МА- 2003г.

– Курс по Ендоурология МА 2003г.

– Магистратура- Обществено здраве и здравен мениджмънт- ФОЗ – МУ София 2014г.

– Научна и образователна степен „ Доктор „ – ФОЗ- МУ София-2016г.

– Допълнителни придобити квалификации: Ехографска диагностика

 

Д-р Димитър Стоилов-Уролог 

Терефон: 0884021277

-Завършва медицина в Медицински Университет София през 2014г.

-започва работа като лекар-специализант в отделение по Урология към „МБАЛ Токуда Болница София”

-През 2016г. продължава обучението си и работа като лекар-специализан в отделение по Урология към “Първа МБАЛ София” в същото направление.

-След закриването на отделението по Урология към Първа градска болница, Д-р Стоилов работи като лекар-специализат в отделение по Урология в „Пета МБАЛ София”.

-Придобива специалност по Урология 2020г към Медицински университет София в „МБАЛ Княгиня Клементина София”

 -Член е на Български лекарски съюз.

-Магистратура Обществено здраве и здравен мениджмънт-2021г.

Ключови компетенции:

-Камъни в бъбреците
-Рак на простатата
-Проблеми с простатата и уринирането
-Андрология и лечение на мъжки проблеми

Допълнителни курсове:
-Курс за придобиване на правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични процедури под рентгенов контрол.
- Първи национален конгрес по спешна медицина.
- Курс по експериментални проучвания относно патогенетичните механизми на уролитиазата и други патогенни утайки от различен химичен вид
- Курс по съвременни химични, физико-химични и клинико-лабораторни методи за анализ на патогенни утайки в човека.

-Курс по екстракорпурална литотрипсия

-Курс по лапароскопска урология

 

Д-р Румен Спасов - лекар - специализант по урология

Телефон: 0878544456 , 02 92 68 236

- Завършва медицина в Медицински Университет София през 2018г.

- Започва работа като лекар-специализант в отделение по Урология към „МБАЛ„Княгиня Клементина”

- Член на Български Лекарски Съюз

- Участник в Национален Урологичен Симпозиум – гр. Сандански.

 

 

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Отделението разполага с Урологичен и  уродинамичен  кабинет  в който се извършват прегледи,

консултации и прием на спешни и планови пациенти.

УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Петър Велчев Павлов

– Завършва – Висше образование – медицина  в Медицинска академия  гр.София-1961г.

– Специалност по Урология-1982г.  и   Хирургия 1980г.

– Допълнително придобити квалификации   по  Ехографска  диагностика  и Ендоскопя.

М.с Ц.Чакова Тел: 02 9268 136

Хоспитализация  се осъществявя  по спешност и без направление на всички пациенти  и  планово с направление    № 7  от личен лекар или специалист.Отделението е с права за издаване на болнични листове.

НАСОЧЕНОСТ НА ОТДЕЛЕНИЕТО  КЪМ :

Консервативно и оперативно лечение на урологични и андрологични заболявания.

Уродинамични изследвания.

Ендоскопска хирургия.

Андрологични  консултации  -  консервативно и оперативно лечение

Ехографска диагностика.

Лечение  на  еректилна  дисфункция.

Лечение  на  хроничен  простатит.

Профилактични  урологични  прегледи.

 • Лечение на  нефролитиаза
 • Лечение при  инконтиненция  на  урината
 • Консервативно и  оперативно  лечение  на  простатната  жлеза
 • Оперативно  лечение  на  тумори  на  пикочополовата  система.
 • Повишени стойности  на  ПСА – диагнотика  и  лечение.
 • Кръв  в  урината  и  еякулата – диагностика и лечение.