МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Второ Хирургично отделение

Отделението разполага с 35 легла разположени в 14 стаи със собствен санитарен възел, лекарски кабинети, сестринска стая, трапезария, манипулационна зала с превързочна и кабинет за прегледи, както и с отделен сектор, състоящ се от 5 легла, предназначени за следоперативно наблюдение и интензивно лечение. 

Оперативни интервенции 

Колопроктология

Отделението има голям опит в хирургичното лечение на коло-ректалния карцином, фамилната генерализирана полипоза на колона и ректума, ано-ректалните фистули. 

Обща и коремна хирургия

 • Операции на тънки и дебели черва, анус и перианално пространство
 •  Операции на черен дроб, жлъчна система и панкреас
 • Операциинастомаха
 • Операции при хернии на предна коремна стена
 • Диафрагмалнии хиатални хернии
 • Оперативно лечение на мезенхимални ретроперитонеални тумори и тумори на меките тъкани
 • Хирургично лечение на тестикуларни тумории на хирургичното лечение на ретроперитонеалните лимфогенни метастази от тестикуларните тумори
 • Урогениталните тумори изискващи разширени и комбинирани резекции
 • Локално авансирали тумори на яйчници, ендометриум, шийка на матката и влагалище, когато се изисква комбинирани резекции и разширени лимфни дисекции.
 • Всички видове лимфни дисекции (шийни, аксиларни, парааортални и ингвино-феморални).
 • Кожни тумори
 • Консервативно лечение на дълбоки венозни тромбози

Мамология

 • Хирургично лечение на доброкачествени заболявания и злокачествени тумори на млечната жлеза с аксиларна лимфна дисекция

Спешна хирургия

 • остърапендицит
 • перфорациянаязва
 • илеуси (преплитаненачервата)
 • травматични увреди и наранявания на коремни органи
 • перитонитследоперативни усложнения налагащи хирургична интервенция 

Лапароскопска хирургия

 • Лапароскопски операции на жлъчен мехур и жлъчни пътища
 • Лапароскопски операции на хернии на коремната стена
 • Лапароскопски операции на апендикс