МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Администрация

Административно стопански блок  на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД

Кабинет на Изпълнителен директор – 02/ 92 68 105

Д-р Борил Петров

e-mail: director.vmbal@gmail.com

 

Главна медицинска сестра

 Пенка Муратовска 02/ 92 68 102

 

Главен счетоводител

Боряна Ангелова – 02/ 92 68 103

 

Отдел „Счетоводство”  - 02/ 92  68 246

 

Юрист

Десислава Петрова – 02/ 92 68 235

Началник отдел „ЧР и СДК”

Светлана Петрова – 02/ 92 68 180; 02/92 68 293

 

Отдел „Статистика”

Началник отдел

Десислава Димитрова – 02/ 92 68 227

 

Отдел „Обществени поръчки”

Началник отдел

Росица Фиданова – 02/ 92 68 173

 

Отдел „ОХП”

Сашка Ценкова – 02/ 92 68 296

 

 

Отдел „ОМП и УК”

Красимир Владимиров - 02/ 92 68 286

Добромир Петров

 

Деловодство - 02/ 92 68 290

 

Каса

Божидарка Николова – 02/92 68 258

 

ИТ отдел

Снежка Симеонова – 02/ 92 68 190