МБАЛ "Княгиня Клементина"
Многопрофилна болница за активно лечение в град София

Ръководство

1.Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

През 1986 Г. завършва средното си образование в 7 СОУ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”- ГР. СОФИЯ

През 1992 Г. завършва висше образование  в „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГР. СОФИЯ

1994 Г.Спечелен конкурс  „Кинична ординатура по обща хирургия „ към УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – IIРА  хирургия

1993÷1998 Г. – Специализация по коремна хирургия в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – IIРА  хирургия

1998 Г. – Придобива специалност по  хирургия

1994÷1998 – Коремен хирург, клиничен ординатор

2000 Г. – Придобива специалност по лапароскопска хирургия

2006 Г. – Магистратура по здравен мениджмънт- гр. София

От 1998 Г. до момента е специалист коремен хирург

От 2012 Г. до момента е изпълнителен директор на МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” – СОФИЯ ЕАД

 

Специалист коремен хирург;

Специалност „лапароскопска хиругия”.

Хонорован асистент-преподавател в катедрата по хирургически болести ”ПРОФ.Д-Р АЛ. СТАНИШЕВ” към  Медицински факултет на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” гр. София.

Заемал е длъжност заместник – председател на Съвета на директорите на УМБАЛ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД  гр. София.

Заемал е длъжност началник отдел „Обща Канцелария” - УМБАЛ „АЛКСАНДРОВСКА” гр.София.

Заемал е длъжност председател на контролната комисия на софийската колегия на БЛС.

Научна и обществена дейност:

Секретар на БЛС – УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”.
Публикации в съавторство в български специализирани издания.
Участие в международен форум: „Развитие и осъществяване на здравето в Европейския съюз”.
Участие във форуми по проблемите на общинско здравеопазване с водещи европейски общини – Париж, Милано, Мадрид и Валенсия.
Участия в различни срещи с членове на Европейската комисия по проблеми свързани със здравеопазване.
Участие в международни и български форуми по проблемите на медицината и общественото здраве.

 

2.ДОЦ. ДИМИТЪР РУСЕНОВ  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

  Магистър по медицина.

Придобита специалност по Хирургия.

Здравеопазване и преподавателска дейност.

 

В периода от 1994г.-1989г. завършва средното си образование в ЕСПУ”Д. Матевски”-гр.Пловдив.

От 1989г.-1991г. учи в Полувисш медицински институт гр. Пловдив.

През 2000г.  завършва медицина в Медицински Университет –гр.София.

 

 От 2002 г. до 2008 г. работи в УМБАЛ ”Александровска”  Клиника по Обща Чернодробна и Панкреатична хирургия-ст.асистент.

През 2003г става клиничен ординатор в УМБАЛ ”Александровска”, а през 2006 г. става асистент в УМБАЛ ”Александровска”.

През 2007 г.  Придобита специалност по Хирургия. От  2009 г. вече заема длъжността старши асистент в УМБАЛ ”Александровска”.

От 2010 г. е научен сътрудник II степен в МБАЛ„Токуда Болница”.

През 2020 г.  защитава научна степен за придобиване на  степен Д.М. Хирургия

 

3.АННА СЛАВОВА ЧЛЕН НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

2001 г. - завършва УНСС – София, специалност „Международни икономически отношения“
2007 г. – завършва ПУ „П. Хилендарски“, специалност „Управление на европейски проекти“
Преминала редица специализации - Финансов мениджмънт, Банки и банково дело, Търговски марки, Лидерски умения и мотивация и др.
Работила е в частния и държавния сектор.
2007 - 2009 г. – работи като инвестиционен съветник към Посолството на Р България в Кралство Испания
2011 – 2015 – е била общински съветник в СОС
2019 – 2021 г. – е била народен представител в 44-то НС, член на Комисията по здравеопазване
Владее отлично испански и английски език.

4.ПЕНКА МУРАТОВСКА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

През 1974г. завършва 21 СОУ „Христо Ботев” – София.

През 1977г. завършва Полувисш медицински институт - София Медицинска, сестра – детски профил.

През м. Юни 2004г. завършва във Великотърновски университет степен „бакалавър” и придобива специалност „Социални дейности”.

През м. Юни 2011г. завършва в Медицински университет – ФОЗ - София степен „Магистър” и придобива специалност Управление на здравните грижи.

От 1977 г. до 2000 г. Първа детска специализирана болница – София – детска медицинска сестра.

От 2001 г. до 2007г. „Пета МБАЛ- София” ЕАД – медицинска сестра в отделение по „Детски болести”.

От 2007 г. до 2009г. „Пета МБАЛ- София” ЕАД – старша медицинска сестра в отделение по „Детски болести”.

От 2009 г. до 2012г. „Пета МБАЛ- София” ЕАД – старша медицинска сестра в отделение по „Вътрешни болести”.

От 2012 г. до момента заема длъжността главна медицинска сестра в МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД.