МБАЛ "Княгиня Клементина"

Многопрофилна болница за активно лечение в град София

МБАЛ Княгиня Клементина - София

Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина”  – София EАД, гр. София, е лечебно заведение с дългогодишни традиции.

Тя е наследник на една от най- старите болници в София – ” Клементинската “. През 1889г.по идея на католическия мисионер Тимотей Стороно и с подкрепата на Княгиня Клементина започва кампания за строеж на болница, а Софийска община подарила земята- общо 30 декара. През юни 1890г. е положен основният камък на болницата. Откриването се състояло на 4 юни 1891г от Княгиня Клементина – майка на княз Фердинанд. Разкрити били 50 легла и в тази международна болница се приемали всякакви болни с изключение на заразно болни.В годините лечебното заведение е модернизирано и разширявано, била е военна, а по късно и хирургична болница.

На 16 юни 1937г.в тогавашната болница “Княгиня Клементина” намираща се на бул.”Ген.Столетов″67 е роден Симеон Княз Търновски. Болницата е национализирана през април 1949г. В периода 1968г. до 1990г. е било водеща структура – лечебна и профилактична в областта на работническото здравеопазване. От 1990 до 2000г.е Пета градска клинична болница, а през 2000г.е преобразувана съгласно Закон за лечебните заведения в Пета МБАЛ-София-ЕАД. От 04.2009г. Болницата е 100% общинска собственост , регистрирана като „Пета МБАЛ-София”- ЕАД.

С Решение №145 от 18.03.2021 г. на Столичен общински съвет, се извърши промяна в устава и наименованието на лечебното заведение от „Пета многопрофилна болница за актовно лечение – София” ЕАД на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина” – София ЕАД.

През 131 – годишното си съществуване болницата е изграждала материалната си база и в момента е оборудвана със съвременна апаратура, разполага с квалифицирани специалисти и определено може да се твърди , че заема водещо място в системата на столичното здравеопазване.

Актуални новини
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Кардиология
Педиатрия
Патоанатомия
Гастроентерелогия
Ендокринология
Лабораторни резултати на МБАЛ "Княгиня Клементина" - София ЕАД
Проверка на резултати