СМДЛ ПОЛИСКАН

Какво представлява ПЕТ/КТ изследването?

ПЕТ/КТ или PET/CT (позитронна-емисионна томография с компютърна томография) е най-модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни заболявания. Прилага се за точно определяне на стадия на болестта, за проследяване и откриване на рецидиви и/или метастази, както и за оценка на ефекта от лечението. Изследването е показано при злокачествени заболявания на белия дроб, на млечната жлеза, на храносмилателния тракт, на главата и шията, на женските гениталии, на отделителната система, при хематологични заболявания, меланоми и др.

Какво представлява ПЕТ/КТ скенера?

ПЕТ/КТ показва комплексен образ на органа, съчетаващ функционалната информация на нуклеарно-медицинския сцинтиграфски метод с детайлна морфологична информация от компютърната томография (КТ), изобразявайки едновременно клетъчния метаболизъм и органна структура. ПЕТ/КТ установява промени на клетъчно ниво с голяма точност и чувствителност по-рано от другите образни методи. Съвременната регистрираща апаратура има висока чувствителност и изисква много малки количества от радиофармацевтика (18F – FDG), за да се получи диагностичния образ. Използваният радионуклид е с кратък период на полуразпад, отделя се бързо от организма и облъчването не носи рискове, сравнение с ползата. Методът е неинвазивен, безболезнен и без противопоказания, освен при бременност. Получените от ограните дози са далеч под прага за предизвикване на значими увреждания – 6 mSv.

Като сравнение:

* 8 mSv за КТ на гръден кош;

* 2 – 6 mSv на година за въздушен персонал (пилоти и стюарди).

Необходими документи за записване:
*Записването се осъществява само на място!

  1. Талон 8А – /Бланка М3 – НЗОК 8А/ – носи се в деня на изследването
  2. Хистологичен резултат
  3. Актуална епикриза 
  4. Разчитания на образни изследвания, свързани със заболяването на оригинални носители (CD / DVD).

 * След записване на пациента се предоставя бланка с указания за изследването, датата на процедурата, като пациентът трябва да се обади на тел. 0700 11 248 в деня преди изследването между 13:00 и 14:00 часа, за да получи точен час за прием!

Подготовка за изследването

Предоставяне на епикриза, резултати от всички лабораторни и образни изследвания;

Резултати от кръвна захар и креатинин (направени 1-2 дни преди изследването);

При наличие на алергия – консултация с лекар /алерголог/;

Изсиква се период на гладуване 4-6 часа преди изследването, без ограничение на течностите;

Без тежки физически натоварвания 24 часа преди изследването;

Примерни храни, които могат да се консумират като нисковъглехидратна диета: бяло месо, риба, варени яйца, сирене, зеленчуци и зелена салата. Без да се консумира хляб, картофи, ориз и всичките им разновидности.

Пациентът идва за изследването с 1 литър вода, лична карта, без бижута и метал по дрехите и гореспоменатите документи. 

Продължителността на изследването е в рамките на 2 до 3 часа от приема на пациента. 

Как протича самото изследване?

Провежда се разговор със специалист по нуклеарна медицина.

След поставяне на периферен венозен източник (абокат) се инжектира, чрез диспенсър изчислената индивидуална доза, радиоактивна глюкоза (18F – FDG).

Пациентът изчаква в покой 45 – 90 мин. в специално помещение с от 1 до 2-ма човека в него. През това време е необходимо приемането на 1  литър вода, която е длъжен да си подсигури.

Изследването трае 12 – 20 мин., през това време пациентът лежи неподвижно по гръб с ръце над главата или до тялото, в зависимост от диагнозата.

Резултатът се предоставя в рамките на 1 до 3 работни дни, след предварително обаждане от пациента на
тел. 0700 11 248. 

Препоръки след изследването

Препоръчва се приемането на повече течности за по-бързо отделяне на радиофармацевтика от организма след изследването.

Не е желателен контакт 24 часа след изследването с бременни и деца, поради остатъчна радиоактивност.

Кога трябва да се направи или повтори ПЕТ/КТ?

Изследването да бъде извършено поне 2 седмици след химиотерапия, 6 седмици след операция и 8 седмици след лъчелечение.

Екип

Екипът, работещ в СМДЛ Полискан ООД / Отделение по Нуклеарна медицина в „МБАЛ Кн. Клементина – София ЕАД“ е с признати специалности, голям опит и професионализъм. 

Философията на работещите в СМДЛ Полискан ООД е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист по нуклеарна медицина, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.

Доц. Д-р Тошко Петров, дм, Началник Отделение по Нуклеарна медицина

Доц. Д-р Кирил Младенов – Лекар, специалист Нуклеарна медицина

Ивета Батолска – Медицински физик

Петя Стоянова – Рентгенов лаборант

Костадин Велчев – Рентгенов лаборант

Как се стига до ПЕТ/КТ центъра? 

 Метро: Линия М2А, спирка „Княгиня Луиза“ 

 Тролейбус:  № 1: Срещу последната спирка на /Пета МБАЛ – София ЕАД/

Трамвай: № 1, 6, 7, 12

Свържете се с нас

Телефон: 0700 11 248

Адрес: бул. Ген. Н. Столетов 67 А, кв. Банишора, София 1233

Email

polyscan@abv.bg / info@polyscan.bg