Образна диагностика

Екип

Началник отделение – д-р Александър Трифонов

Завършва медицина през 1986 г. в МА – София

Придобива специалност „Рентгенология“

От 1990 г. работи в МБАЛ „Княгиня Клементина“- София ЕАД

От 2008 г. е началник отделение по образна диагностика

 1. Специализации и следдипломни квалификации:
 2. Компютърна томография
 3. Абдоминална ехография
  Здравен мениджмънт

Отделението разполага със:

 • Сектор рентгенова диагностика
 • Сектор компютърна томография
 • Сектор мамология

Извършват се следните видове изследвания

 • Всички рентгеноскопични и рентгенографични нативни и контрастни изследвания
 • Всички компютърно-томографски нативни и контрастни изследвания
 • Ултразвукови и рентгенографични изследвания в мамологията

Отделението притежава лиценз от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения. Работи се съгласно Стандарта за образна диагностика. Преглеждат се всички хоспитализирани пациенти, както и амбулаторни, насочени с направление към НЗОК. Извършват се и платени прегледи, съгласно утвърден ценоразпис на лечебното заведение.

Лекари:

Д-р А. Трифонов

д-р Л. Дойчева

д-р Е. Транова

д-р Ст. Стоичкова

Телефони: 02/9268 253, 02/9268 252, 02/9268 217