ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Тел. номер

Отделения/Структури

02/92 68 147

Централна регистратура

02/92 68 178

Регистратура МЦ „Княгиня Клементина” – 06

02/92 68 250

Приемен спешен кабинет

02/92 68 290

Деловодство

02/92 68 258

Каса

02/92 68 190

ИТ специалиаст

02/92 68 180

Началник „Човешки ресурси”

02/92 68 102

Главна Медицинска сестра

02/92 68 103

Главен счетоводител

02/92 68 235

Юрисконсулт

02/92 68 173

Отдел „Обществени поръчки”

02/92 68 105

Секретар Изп. директор

02/92 68 177

ТЕЛК

02/92 68 145

Ехографски кабинет

02/92 68 149

Ехографски кабинет

02/92 68 255

Отделение по гастроентерология

02/92 68 242

Отделение по пулмология и фтизиатрия

02/92 68 272

Отделение по педиатрия

02/92 68 225

Отделение по кардиология

02/92 68 168

Отделение по хемодиализа

02/92 68 273

Първо хирургично отделение

02/92 68 274

Второ хирургично отделение

02/92 68 236

Отделение по урология

02/92 68 254

Отделение по гинекология

02/92 68 159

Отделение по УНГ

02/92 68 117

Отделение по очни болести

02/92 68 217

Отделение по образна диагностика

02/92 68 196

Отделение по физиотерапия

02/92 68 110

Клинична раборатория

02/92 68 146

Микробиологична лаборатория

02/92 68 107

Отделение по обща и клинична патология

02/92 68 161

Отделение по „Ендокринология и болести на обмяната”

0700 11 248

Отделение по нуклеарна медицина