Администрация

Административно стопански блок на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД

Кабинет на Изпълнителен директор – 02/ 92 68 105

Д-р Борил Петров

e-mail: director.vmbal@gmail.com

Главна медицинска сестра

Пенка Муратовска 02/ 92 68 102

Главен счетоводител

Боряна Ангелова – 02/ 92 68 103
Отдел „Счетоводство” - 02/ 92 68 246

Юрист

Десислава Петрова – 02/ 92 68 235 Началник отдел „ЧР и СДК” Светлана Петрова – 02/ 92 68 180; 02/92 68 293

Деловодство

Телефон за контакт - 02/ 92 68 290

Отдел „Статистика”

Началник отдел Десислава Димитрова – 02/ 92 68 227

Отдел „Обществени поръчки”

Началник отдел Росица Фиданова – 02/ 92 68 173

Отдел „ОХП”

Сашка Ценкова – 02/ 92 68 296

Отдел „ОМП и УК”

Красимир Владимиров - 02/ 92 68 286
Добромир Петров

Каса

Божидарка Николова – 02/92 68 258

ИТ отдел

Снежка Симеонова – 02/ 92 68 190