Анестезиология и Интензивно Лечение

СТРУКТУРА

Анестезиологичен сектор
сектор за интензивно лечение с 12 легла
анестезиологичен кабинет за предоперативна консултация

ДЕЙНОСТ

В отделението се грижим за пациентите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Обезпечават се всички видове анестезии за планови и спешни оперативни интервенции и пълен обем на интензивно лечение. Отделението разполага със съвременна анестезиологична апаратура, монитори и респиратори.

Работещите в отделението лекари и специалисти по здравни грижи са с висок професионален опит, практически умения и теоритични познания.

Всичко, което се прави в ОАИЛ е в името на здравето и живота на пациента.

Началник отделение: Д-р. Е.Янев

Старши ординатор: Д-р Е. Янев

Старша медицинска сестра: Е. Киркова

Лекари:

Д-р С. Младенов

Д-р К. Боянов

Д-р Г. Мишев

Д-р Д. Пачева

Д-р Е. Стефанова

Специализанти:

Д-р М. Джесим

Д-р Б. Кючуков

Д-р М. Кръстилова