Биография на Началник ДКБ и началник на приемен-спешен кабинет

Д-Р Надежда Богомилова Стоева – Началник Диагностично-Консултативен Блок

1983 г. – магистратура по медицина в МА – гр.София.
1983 г. – 1986 г. – лекар ординатор във Вътрешно отделение – Районна болница – гр. Луковит
1992 г. – придобива специалност „Вътрешни болести”
1986 г. – 1996 г. – работи в Клиничен военен санаториум за лечение и рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания – клинична база на Военно Медицинска Академия – гр. Банкя

1996 г. – до момента работи в МБАЛ „Княгина Клементина” – София” ЕАД
1996 г. – 2008 г. – старши ординатор в Интезивно вътрешно отделение на болницата./ИВО/
2008 г. до момента – Началник на ДКБ към МБАЛ „Княгина Клементина” – София” ЕАД
2012 г.-2016 г. заема длъжността Началник отделение по Вътрешни болести
2006 г. Създател и управител на МЦ „Княгиня Клементина 06″ ЕООД, намиращ се на територията на МБАЛ „Княгина Клементина” – София” ЕАД до м. април 2007 год.
2017 г.- Създател и управител на медико- диагностична лаборатория „Полискан”- ПЕТ/КАТ намираща се на територията на МБАЛ „Княгина Клементина” – София” ЕАД
2010 г. – придобива втора магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във ФОЗ гр. София
От 2017 г. до момента активен преподавател във ФОЗ на студенти по специалността „лекарски асистенти”
Завършила е много курсове и квалификации в областта на кардиологията, спешната медицина и реанимацията.
Има дългогодишен стаж и опит при работа с пациенти в областта на хранителните разстройства.