Болнична Аптека

Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” EАД, гр. София, е лечебно заведение с дългогодишни традиции.

Тя е наследник на една от най- старите болници в София – ” Клементинската “. През 1889г.по идея на католическия мисионер Тимотей Стороно и с подкрепата на Княгиня Клементина започва кампания за строеж на болница, а Софийска община подарила земята- общо 30 декара. През юни 1890г. е положен основният камък на болницата. Откриването се състояло на 4 юни 1891г от Княгиня Клементина – майка на княз Фердинанд. Разкрити били 50 легла и в тази международна болница се приемали всякакви болни с изключение на заразно болни.В годините лечебното заведение е модернизирано и разширявано, била е военна, а по късно и хирургична болница.

На 16 юни 1937г.в тогавашната болница “Княгиня Клементина” намираща се на бул.”Ген.Столетов″67 е роден Симеон Княз Търновски. Болницата е национализирана през април 1949г. В периода 1968г. до 1990г. е било водеща структура – лечебна и профилактична в областта на работническото здравеопазване. От 1990 до 2000г.е Пета градска клинична болница, а през 2000г.е преобразувана съгласно Закон за лечебните заведения в Пета МБАЛ-София-ЕАД. От 04.2009г. Болницата е 100% общинска собственост , регистрирана като Пета МБАЛ-София-ЕАД.

През 118 – годишното си съществуване болницата е изграждала материалната си база и в момента е оборудвана със съвременна апаратура, разполага с квалифицирани специалисти и определено може да се твърди , че заема водещо място в системата на столичното здравеопазване.

Съхранението и отпускането на лекарствените средства е в съответствие на

действащата нормативна уредба. Термолабилните и огнеопасните лекарства са

надеждно защитени.

В аптеката работят професионалисти с висока квалификация в различни направления

на фармацията.

Управител болнична аптека: маг. фарм. Галина Кръстева

– 1982 г. завършва МА – София – Фармацефтичен факултет

– 1991г. придобита специалност –технология на лек.форми и средства

– 1973 г.-2015 –маг. фармацевт в “Пета МБАЛ – София” ЕАД

– От 2015г-ръководител болнична аптека в “Пета МБАЛ – София” ЕАД

Телефон: 02/ 92 68 148

Екипът се състои от двама маг.фармацевти и трима пом.фармацевти и дваматехнически специалиста.