Гинекология

Контакти: 02 92 68 204 началник отделение, 02 92 68 181 лекарски кабинет

Структура: Стационар с 35 легла, Операционни зали

В Гинеклогично отделение работят

ЕКИП

Началник отделение: Д-р Арман Тюрабян – акушер гинеколог със стаж над 25г. в МБАЛ Княгиня Клементина ЕАД  и опит в областта на оперативната гинекология, онкогинекология, патология на мат. шийка, консервативна гинекология, патологична бременност и профилактика. Ученик и последовател на Доц. Попова.

Старши ординатор: Д-р Нина Байчева

Ординатори: Д-р Емил Вълчанов, Д-р Нела Владимирова, Д-р Даниела Стаева,Д-р Гергана Димова, Д-р Стояна Павлова, Д-р Крум Попов

Акушерки: Ст. акушерка – Ирина Манолкова, Маруся Петкова, Милка Соколова, Юлия Войнова, Любка Миланова, Милка Рангелова

Лекарският и акушерският персонал осигуряват съвместно комплексни и цялостни грижи за пациентите по отношение на диагностични изследвания, медикаментозно и оперативно лечение, предоперативни и следоперативни грижи и процедури, диетичен и рехабилитационен режим. 

В Гинекологично отделение се извършват всички видове гинекологични и онкогинекологични операции на високо професионално ниво.

Като част от многопрофилната болница отделението е в тясна връзка с мамологичния кабинет и всички други отделения, което позволява извършването на всички необходими консултации и лечение от други специалисти. E