Диагностично-Консултативен Блок

Д-Р  Надежда Богомилова Стоева – Началник  Диагностично-Консултативен Блок

1983 г. –  магистратура по  медицина в МА – гр.София.

1983 г. – 1986  г. –  лекар ординатор във Вътрешно отделение – Районна болница – гр. Луковит

1992 г. – придобива специалност “Вътрешни болести”

1986 г. – 1996 г. – работи в Клиничен военен санаториум за лечение и рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания – клинична база на Военно Медицинска Академия – гр. Банкя

1996 г. – до момента работи в МБАЛ „Княгина Клементина” – София” ЕАД

1996 г. – 2008 г. – старши ординатор в Интезивно вътрешно отделение на болницата.

2008 г. до момента – Началник на ДКБ към МБАЛ „Княгина Клементина” – София” ЕАД

2012 г.-2016 г. заемаща длъжността Началник на отделение по Вътрешни болести

2006 г. Създател и управител на МЦ “Княгиня Клементина 06″ ЕООД, намиращ се на територията на “Пета МБАЛ – София” ЕАД  до м. април 2007 год.

Създател и управител на медико диагностична лаборатория „Полискан”-ПЕТ/КАТ в болницата 2017 год.

2010 г. – придобива втора магистратура “Обществено здраве и здравен мениджмънт” във ФОЗ гр. София

От 2017 г. до момента активен преподавател във ФОЗ на студенти по специалността „лекарски асистенти”

Завършила е много курсове и квалификации в областта на кардиологията, спешната медицина и реанимацията.

ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

На централния вход на болницата е разположена централна регистратура, работеща 24 часа в денонощието без прекъсване.

Тя разполага  с информационна система за обслужване на пациентите, както и за обмен на информация между различните  звена на болницата.

За максималното  удовлетворяване  потребностите на пациентите работи високо специализиран персонал с отличен професионален опит, знания  и  умения. Той регулират плановя и спешен поток от пациенти с цел оказване на своевременна, достъпна  и квалифицирана медицинска помощ.

В приемно-консултативните кабинети ,разположени на два етажа, се извършват  консултации, диагностика и приема на пациентите. Всички болни насочени  с талон №7 се приемат навременно и безотказно. По желание на пациентите се извършват  платени консултации и изследвания от специалистите на болницата, по  утвърден ценоразпис от ръководството на болницата.

Осъществяват се и медицински услуги по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.

На територията на ДКБ  има разположени 32 приемно-консултативни кабинета:

 1. Регистратура
  2. Вътрешен – спешен кабинет
 2. Ехографски кабинети – 3 бр.
  4. Гастроентерологичен кабинет
  5. Кабинет горна ендоскопия
  6. Кабинет долна ендоскопия
  7. Хематологичен кабинет
  8. Ендокринологичен кабинет
  9. Гинекологичен кабинет
  11. Неврологичен кабинет
  12. ЕЕГ кабинет
  13. ЕМГ кабинет
  14. Кабинет ДСГ мозъчни съдове
  15. Хирургичен кабинет
  16. Кардиологичен кабинет
  17. Кабинет велоергометрия и Тредмил
  18. Ехокардиoграфски кабинет
  19. ЕКГ кабинет
  20. Педиатричен кабинет
  21. Алергологичен кабинет с алергологична лаборатория
  22. Анестезиологичен кабинет
  23. Урологичен кабинет
  24. Кабинет по уродинамика
  25. Очен кабинет – функционална диагностика и лазер терапея
  26. УНГ кабинет
  27. Отоневрологичен кабинет
  28. Аудиометричен кабинет
  29. Кабинет функционално изследване на дишането
  30. Бронхоскопски кабинет
  31. Мамологичен кабинет с ехограф
  32. Кабинет за мамографииКъм структурата на ДКБ влизат медико-диагностични лаборатории :

-клинична лаборатория

-микробиологична лаборатория

-лаборатория „ трансфузионна хематология”.

-отделение по клинична патология

-отделение по образна диагностика

-отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

-медико диагностична лаборатория „Полискан”-ПЕТ/КАТ

В медико-диагностичните лабаратории се извършват изследвания със съвременна и модерна и високотехнологична апаратура.