Ендокринология

Отделението по Ендокринология и болести на обмяната, предлага лечение в областта на болести на ендокринната система.

Отделението разполага с 27 стационарни легла.

В клиниката работят общо 11 лекари,  7 специалисти по здравни грижи (медицински сестри) и 4 санитари. Лекарския екип е висококвалифициран и прилагат съвременни методи за диагностика и лечение. Оборудването  на отделението позволява прецизна диагностика, и възможности за точна оценка на състоянието и назначаване на необходимите терапевтични приложения и изследвания. Отделението е водещо в областта на диабетологията, метаболитен синдром, болести на щитовидната и паращитовидни жлези. Провеждат се  клинични проучвания в областта на диабетологията и прилагането на нови медикаменти и методи в лечението на зах. Диабет тип 1 и тип 2+.

Отделението има консултативен и ехографски кабинети.

Ехографската  апаратура осигурява висококачествено образно диагностициране, което се прави от специалист с придобити сертификати за работа с ултразвукова апаратура.

Прегледи и консултации могат да се осъществят:

  • С направление по здравна каса
  • Хоспитализация се осъществява чрез Направление №7 от всички медицински центрове  или при спешност от Спешен кабинет към ДКБ.

Към отделението е създадена Лекарска консултативна комисия с права за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност, както и комисия за изписване на скъпоструващи медикаменти.

Отделението е призната база за специализация и продължително обучение на лекари по специалност Ендокринология, след зачисляване към Медицински университет – София на основание на класиране на кандидатите след провеждане на  конкурси.

Екип

Началник отделение: Д-р Ивайло Лефтеров  тел: 029268213

Старша медицинска сестра:  Евдокия Николова – тел: 029268128

Лекари: – тел: 029268114

Специалисти :  д-р Н. Велева д.м., д-р Ю. Лозева, д-р А.Маркова д.м.,

Специализанти: д-р С. Кънева, д-р М. Стоянова,. д-р А. Маркова, д-р М. Костадинова, д-р М. Лазова, д-р Д. Угринова, д-р Б. Миланов.

Мед. сестри: тел: 029268161

В. Василева, С. Гълъбовска, М. Иванова, К. Данчева.

Техн. секретар: Е. Петкова тел:029268128

Ехографски кабинет: Д-р Ю. Лозева  тел: 029268145

Санитари: В. Георгиева, В. Божилова. Б. Томова, Н. Лазарова