Кардиологично Отделение

Отделението е разположено самостоятелно на 5ти етаж

в първи блок на болницата, разполага с 40 легла, от които 10 са за интензивно
лечение и е оборудвано за лечение на всички кардиологични заболявания,
неизискващи инвазивна диагностика и лечение.

Отделенето разполага общо с 6 кабинета (№108-113),
разположени на първи етаж на болницата, включващи кабинети за функционално
изследване (електрокардиография, трансторакална 2D ехокардиография,
трансезофагеална ехокардиография, тъканен Доплер, велоергометрия, 24 часово
мониториране с холтери за артериално налягане и ЕКГ), както и консултативен
кабинет за амбулаторни прегледи.

Лечението на всички здравноосигурени е безплатно, по
договор с НЗОК, по следните клинични пътеки:

16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина
пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или
интервенционално лечение.


27 Диагностика и
лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик.
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност без механична вентилация
30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност с механична вентилация
31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит.
32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда иперикарда.
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без
фибринолитик.
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм сфибринолитик.

Освен по договор с НЗОК, като структура, част от общинска
болница, отделението разполага и с възможност за безплатно лечение на
кардиологични болни, жители на община София-град, извън гореописаните пътеки, с
възможност за лечение на исхемична болест на сърцето, артериална хипертония с
труден контрол и всички други кардиологични заболявания, неизискващи инвазивно
изследване.

Екип

Началник на отделението:

Д-р Божидар Димов

Придобити специалности по Кардиология, Вътрешни болести и
Здравен мениджмът, с 30 годишен опит в областта на кардиологията и
ехокардиографията.

Кардиолози:

Д-р Венцислав Мирчев

Придобити специалности по Кардиология и Вътрешни болести,
с опит в областта на кардиологията и ехокардиографията повече от 10 години.

Д-р Вера Рангелова

Придобити специалности по Кардиология и Вътрешни болести,
с 20 годишен опит в областта на кардиологията и ехокардиографията.

Интернисти:

Д-р Варлам Макаридзе

Придобита специалност по Вътрешни болести, с повече от 20
годишен опит в областта.

 

Придобита специалност по Кардиология:

Д-р Васил Огнянов

Д-р Ивалина Велкова

Д-р Цветан Стоянов


Специализанти по кардиология:

Д-р Димитър Димитров

Д-р Наделина Добромирова

Д-р Николай Христов