Микробиологична Лаборатория

Услуги

– микробилогична диагностика на горни и долни дихателни пътища

– микробиологична диагностика на урогенитална система

– микробиологична диагностика на септични състояния с автоматизирана система БАКТЕК

– микробиологична диагностика на чревни инфекции

– микробиологична диагностика на раневи инфекции

– възможност за идентификация и определяне на чувствителност към антимикробни средства

(вкл. гъби) със съвременна автоматизирана система VITEK и miniAPI

– серологични изследвания за диагностика на ревматоиден артрит и доказване на

антистрептолизинов титър

Лабораторията работи по клинични пътеки и по желание срещу заплащане по ценоразпис на

болницата.

Началник лаборатория: Д-р Е. Йонкова

Телефон: 02/92 68 146