Мисия на Болницата

Защо сме тук?

Основни опорни точки на организационно-управленските цели и задачи на ръководството на болницата са:

– Придържане към утвърдената традиция на професионализъм на МБАЛ „Княгиня Клементина” -София” ЕАД.

– Анализиране потребностите на обществото и стремеж максимално професионално и своевременно да се задоволяват неговите потребности.

– Внедряване и използване на съвременни диагностични и лечебни технологии и нагласа за въвеждане на новостите в областта на медицинската наука по спектъра на специалностите, разкрити в болницата.

– Стремеж за постигане на европейски стандарти за добра клинична практика.

– Стремеж за постигане на достъпност, своевременност, качество и пълен обем на лечебно-диагностичната дейност.

– Стремеж за постигане нa ефикасност и ефективност на лечебно- диагностичната дейност.