МЦ Княгиня Клементина - 06 ЕООД

Медицински център „Княгиня Клементина 06“ ЕООД е лечебно заведение в град София, което приема пациенти в кабинети, на територията на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД.

Медицинският център се управлява от д-р Мариана Мичева, специалист по Акушерство и гинекология, и има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

В центъра работят специалисти с висока квалификация и много богат професионален опит.
В МЦ “ Княгиня Клементина 06″ ЕООД всеки пациент получава качествено медицинско обслужване, внимателно отношение и индивидуален подход.

Специалистите, работещи в Мед.център осъществяват следните дейности:

– Насочване и извършване на медико-диагностични дейности
– Ивършване на високоспециализирани дейности по някои специалности
– Профилактика и превенция на социално значимите заболявания
– Медицинска експертиза на работоспособността.

  • Извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включително консултации, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни
  • · Извършване на общомедицински и специализирани медицински дейности по извършване на високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности
  • · Извършване на специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по „Клинична лаборатория“, „Обща и клинична патология“ и „Образна диагностика
  • · Извършване на манипулации и медицински дейности в обем, необходим за лечебния процес; предписване на обема, вида медицински грижи и помощ за болния; предписване на лекарства, превързочни материали и пособия
  • · Извършване на дейности по медицинска екстертиза на нетрудоспособност; наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, както и на деца до 18 години; дейности по здравна промоция и профилактика
  • Консултации и насочване за болнична помощ; лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, както и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Структура:

Консултативно-диагностично звено, състоящо се от 17 специализирани кабинета:
– Акушеро-гинекологичен
– Кардиологичен
– Неврологичен
– Оториноларингологичен
– Офталмологичен
– Урологичен
– Нефрологичен
– Хематологичен
– Гастроентерологичен
– Терапевтичен
– Детски болести
– Хирургичен
– Пулмологичен
– Ендокринологичен
– Ревматологичен
– Физиотерапевтичен
2. Медико-диагностично звено, състоящо се от:
– Кабинет за образна диагностика с графичен и скопичен пост
– Клинична лаборатория
– Клинична патоанатомия
3. Информационно звено
– Регистратура
4. Административно-стопанско звено

-Управител
– Главен счетоводител

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 02/92-68-178