Нуклеарна медицина

 

Какво представлява ПЕТ/КТ изследването?

ПЕТ/КТ или PET/CT (позитронна-емисионна томография с компютърна томография) е най-модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни заболявания. Прилага се за точно определяне на стадия на болестта, за проследяване и откриване на рецидиви и/или метастази, както и за оценка на ефекта от лечението. Изследването е показано при злокачествени заболявания на белия дроб, на млечната жлеза, на храносмилателния тракт, на главата и шията, на женските гениталии, на отделителната система, при хематологични заболявания, меланоми и др.

Какво представлява ПЕТ/КТ скенера?

 

ПЕТ/КТ показва комплексен образ на органа, съчетаващ функционалната информация на нуклеарно-медицинския сцинтиграфски метод с детайлна морфологична информация от компютърната томография (КТ), изобразявайки едновременно клетъчния метаболизъм и органна структура. ПЕТ/КТ установява промени на клетъчно ниво с голяма точност и чувствителност по-рано от другите образни методи. Съвременната регистрираща апаратура има висока чувствителност и изисква много малки количества от радиофармацевтика (18F – FDG), за да се получи диагностичния образ. Използваният радионуклид е с кратък период на полуразпад, отделя се бързо от организма и облъчването не носи рискове, сравнение с ползата. Методът е неинвазивен, безболезнен и без противопоказания, освен при бременност. Получените от ограните дози са далеч под прага за предизвикване на значими увреждания – 6 mSv.
Като сравнение:
* 8 mSv за КТ на гръден кош;
* 2 – 6 mSv на година за въздушен персонал (пилоти и стюарди).

Екип

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ:
Доц. Тошко Петров
Доц. Кирил Младенов

Телефон за връзка: 0700/11-248