Структура на ДКБ

На територията на ДКБ има разположени 32 приемно-консултативни кабинета: 

1. Регистратура
2. Вътрешен – спешен кабинет
3. Ехографски кабинети – 3 бр.
4. Гастроентерологичен кабинет
5. Кабинет горна ендоскопия
6. Кабинет долна ендоскопия
7. Хематологичен кабинет
8. Ендокринологичен кабинет
9. Гинекологичен кабинет
11. Неврологичен кабинет
12. ЕЕГ кабинет
13. ЕМГ кабинет
14. Кабинет ДСГ мозъчни съдове
15. Хирургичен кабинет
16. Кардиологичен кабинет
17. Кабинет велоергометрия и Тредмил
18. Ехокардиoграфски кабинет
19. ЕКГ кабинет
20. Педиатричен кабинет
21. Алергологичен кабинет с алергологична лаборатория
22. Анестезиологичен кабинет
23. Урологичен кабинет
24. Кабинет по уродинамика
25. Очен кабинет – функционална диагностика и лазер терапея
26. УНГ кабинет
27. Отоневрологичен кабинет
28. Аудиометричен кабинет
29. Кабинет функционално изследване на дишането
30. Бронхоскопски кабинет
31. Мамологичен кабинет с ехограф
32. Кабинет за мамографии

Към структурата на ДКБ влизат медико-диагностични лаборатории:

  • клинична лаборатория
  • микробиологична лаборатория
  • лаборатория „ трансфузионна хематология”.
  • отделение по клинична патология
  • отделение по образна диагностика
  • отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
  • медико диагностична лаборатория „Полискан”-ПЕТ/КАТ

В медико-диагностичните лабаратории се извършват изследвания със съвременна и модерна и високотехнологична апаратура.