ОТДЕЛЕНИЕ ПО „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

Във „Вътрешно  отделение”   се приемат  денонощно      пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на
състоянието им и усложненията. Отделението  е с III ниво на компентност по Стандарт „Вътрешни болести”, като осъществява
диагностична, лечебна , рехабилитационна дейност и трудово-лекарска експертиза
при пациенти с остри и обострени хронични заболявания в областите    пулмология, нефрология, хематология и алергология,
както и лечение   на болни със съпътстващи сърдечно-съдови,
ендокринологични и гастроентерологични заболявания. На пациентите, провеждащи
хрониодиализно лечение в други центрове, по време на престоя във „Вътрешно
отделение”, се осигурява хемодиализа в ЦХД
на Пета МБАЛ., което нашето   отделението работи в тясно сътрудничество. На
пациентите ни при необходимост се осъществява своевременна  консултация с водещите специалисти на   болницата.
В своята дейност екипът ни  се ръководи
от Правилата за добра медицинска практика, съгласно утвърдените  медицинските стандарти  на РБългария.

Началник на отделението по „Вътрешни
болести”
 е    д-р Магдалена Николова – специалист по „Вътрешни
болести” и „Кардиология”, със сертификати по  „Трансторакална ехокардиография”  и „Експертна ехокардиография”. Има
специализация по „Спешна медицина”. Била  е      началник на
Интензивно кардиологично отделение
в „Сити клиник Кардиологичен център” гр. София.  Работила като интернист  и кардиолог
в ЦСМП гр. София , кардиолог    в НКБ – ОКР и като лекар ординатор във „Вътрешно
отделение” на Районна болница гр. Луковит. Специализирала е „Вътрешни болести”
и „Кардиология” в УМБАЛ „Александровска „ гр София  – катедра по Вътрешни болести.,катедра
„Кардиология”, Национална кардиологична болница – гр. София – Кардиологично
отделение, УМБАЛССЗ „Св. Екатерина„ – кардиологично отделение,   .
Специализирала е Спешна медицина в УМБАЛСМП „Пирогов”. Има опит и в
доболничната помощ   –  като
кардиолог в МЦ за СМП „НКБ” София, МЦ „Сити клиник” София; МЦ „Доверие СБТ”.

Старша медицинска сестра на „Вътрешно отделение” е  Анна
Георгиева, бакалавър по „Здравни грижи” I дългогодишен опит
като старша мед. сестра  в Пета
МБАЛ София .

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът на отделението по Вътрешни болести в Пета МБАЛ  София ЕАД се състои от     7 лекари – специалисти,  3 лекари – специализанти,  6  медицински
сестри, 1 асистент здравни грижи  и    6 санитари.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Гергина Испирска – специалист по „Вътрешни болести” и „Хематология”.  Работи като клиничен хематолог       в Пета
МБАЛ   гр София. Специализирала  е „ Клинична хематология „ в УМБАЛ
„Александровска” гр София и е провела   клинична ординатура по „Вътрешни болести” в
УМБАЛ „Александровска „ гр. София катедра по „Вътрешни болести”. Работила е   като   лекар –
ординатор в СБДПЛР „Кремиковци” и   като
лекар – ординатор в  Спешна помощ.

Д-р   Румяна Пенева – специалист по
„Вътрешни болести” и „Алергология” .Работи като алерголог в Пета МБАЛ София ЕАД.
Работила е  като цехов лекар,    участъков
лекар и като санитарен инспектор.

Д-р   Румяна Гачилова – специалист по
„Вътрешни болести” и „Нефрология” , със сертификати по „Конвенционална ехография
– абдоминална ехография и повърхностни структури/ щитовидна  жлеза, тестиси/”; „ Доплерова ехография,
интервенционална абдоминална ехография, контрастна ехография; „Ултразвукова
съдова диагностика/Доплерова ехография на периферни съдове/”.  Работи     като  ординатор
във „Вътрешно отделение” – специалист
по „Ултразвукова  диагностика”. Работила
е като ординатор във „Вътрешно отделение”  в Общинска болница гр. Девин .

Д-р Иван Иванов – специалист по „Вътрешни
болести”.- лекар –ординатор.

СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ  НИ:

Д-р Ясен Ал Кауасми – лекар ординатор. Работил  е като лекар – ординатор   в ЦСМП гр София. Провел е лекарски стаж в
Болница „ Крал Хюсеин” в гр. Салт , Йордания в отделения по вътрешни болести,
педиатрия, хирургия, гинекология и спешно отделение.

Д-р Гергана Тодорова –лекар ординатор, специализант вътрешни болести.  Работила е като лекар ординатор във Вътрешно
отделение  МБАЛ Хасково ЕАД и като дежурен
лекар в Спешно отделение на МБАЛ Хасково ЕАД.

Д-р Гулдана Кудайбергеновна – Стаменкова–лекар ординатор, специализант
вътрешни болести .Работила е като София
лекар ординатор в Клиника „Очна оптика и корекция” – София и има опит като  лекар   в  МЦ
„Лора” гр София, лекар   във МЦ ”Гринберг „ гр София.

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – м.с. А.Георгиева, м.с. В. Йордева, м.с.
А.Христова, м.с. Ю.Ангелова, м.с. Р.Патеев, м.с. В.Петрова.

Здравен асистент Ирена Василева

САНИТАРИ – С.Кръстев, Албена Николова,А .Николова,Р. Иванова, Св. Симеонова

 

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛЕНИЕТО  

 

Ние осъществяваме прием , изследване  и лечение  на пациенти  по следните клинични пътеки по договор с НЗОК:

КП
№ 038 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА
БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ

КП
№ 039 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ
ПРИ ЛИЦА НАД 18 Г

КП
№ 040.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО
ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП

КП
№ 041 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИ И
ИНФЕКЦИОЗНО-АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

КП
№ 042 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА

КП
№ 045 ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

КП
№ 084 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР И ОБОСТРЕН ХРОНИЧЕН
ПИЕЛОНЕФРИТ

КП
№ 088 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

КП
№ 087 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА БЪБРЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Амбулаторна процедура №11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна
колика.

КП № 244 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРАГИЧНИ
ДИАТЕЗИ. АНЕМИИ.

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Отделението притежава сертификат за осъществяване
на специализация по вътрешни болести.

СТРУКТУРА НА ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 Отделението разполага с 25 легла и четири
консултативни кабинета- по вътрешни болести и алергология,   както  и
ехографски кабинет.

АПАРАТУРА

Разполагаме с ехографска апаратура от най-висок
клас, която осигурява висококачествено образно диагностициране.

В алергологичния кабинет се провеждат
алергологични тестове за битови и хранителни алергени ,както и за медикаменти.

На стационарно болните се  осъщесвява функционално изследване на дишането,
рентгенография, компютърна томография, лабораторни изследвания, микробиологични
изследвания, хистологични изследвания, съгласно изискванията на медицински
стандарт по „Вътрешни болести”.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО: денонощно

ПРИЕМЪТ  НА
БОЛНИТЕ
 във Вътрешно
отделение се осъществява от консултативните кабинети  от 08:00 ч до 16:00 ч. и  денонощно от вътрешен/спешен кабинет на Пета
МБАЛ ЕАД София.

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Във „Вътрешно отделение” могат се лекуват всички
български граждани без изключение, независимо дали са здравно осигурени , както
и чужди граждани.

Пациентите ни не доплащат за извършване на
медицинските услуги.

Пациентите заплащат потребителска такса за престоя
си в болницата в размер и по начин, определен от действащото законодателство в
страната.

БИТОВИ УСЛОВИЯ

Стаи на пациентите:

Отделението отговаря    хигиенните
и противоепидемиологични   стандарти на
българското законодателство  .

Стаите на болните имат собствен санитарен възел и баня и централно отопление.

За пациентите, нуждаещи се от интензивни грижи са осигурени  реанимационни легла.

Във всяка стая има телевизор,Wi-Fi връзка.

Отделението предоставя и стаи с 1 и 2 легла , вкл. ВИП стаи.

Стаите с две  и повече  легла са за пациенти от същия пол.

Хранене
на пациентите

На пациентите се осигурява диетично хранене,
съобразено съответното заболяване и  с изискванията
на лечението му.

ВАШИТЕ ПРАВА

Религии

В отделението се спазват правата на пациентите,
съгласно „Закона за вероизповеданията” в РБългария.

Придружители

Вашите близки, могат да Ви придружават по време на
заболяването Ви, съгласно правилата, описани в „Правилника за вътрешния ред на
Пета МБАЛ”  и съгласно действащото
законодателство.

 СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ

Пета МБАЛ София ЕАД има традиция в осигуряване на
социалното подпомагане на нуждаещите се пациенти, съгласно действащото
законодателство. Нашият социален работник провежда своята дейност в тясно
сътрудничество с  подразделенията на „Агенцията
за социално подпомагане”.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНИТЕ
УСЛУГИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ:

 

  1. Закон за
   здравето

 

  1. Закон за
   лечебните заведения

 

  1. Права на
   пациента, съгласно Закона за здравето

 

  1. Списък на
   заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от
   заплащане на потребителска такса по чл. 37 , ал 3 на ЗЗО

 

  1. Списък на
   клиничните пътеки с договор по НЗОК

 

  1. Информация
   за потребителска такса.

 

  1. Закон за кръвта,
   кръводаряването и кръвопреливането

 

  1. Закон за
   вероизповеданията

 

  1. Правилник
   за вътрешния ред в Пета МБАЛ ЕАД София

 

    При постъпване за лечение в
болницата, всеки пациент се запозвана с Хартата за своите права, съгл. ЗЛЗ ,
както и с Правилника за вътрешния ред в болницата.

    Провеждането на ефективно лечение
в отделението не би било възможно без помощта на пациентите техните близки.

     Екипът на вътрешно отделение
благодари на всички пациенти и близките им за отзиви и мнения, свързани с
лечебния процес и престоя на болните при нас.

КОНТАКТИ

Пета Многопрофилна Болница за Активно лечение – София ЕАД

Бул. „Ген. Столетов” 67А София п.к.1223

Телефони

003592/9268 285 началник отделение/ст.м.с.

003592/9268 160 лекари

003592/9268 115 мед. сестри

003592/9268 162 техн. секретар

003592/9268 149 ехографски кабинет към вътрешно отделение

003592/9268 266 алергологичен кабинет

На тел 003592/9268162 ще
намерите информация по всички въпроси, отнасящи се до  дейността на „Вътрешно отделение”, лекарите,
които работят в него и графика за прием и прегледи на пациенти.

Email: vo0306@abv.bg

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ:

Д-р Николова извършва прегледи на пациенти във Вътрешен кабинет – всеки ден
12,00-13,30 ч.

Д-р Испирска извършва прегледи на пациенти в  Хематологичен кабинет – всеки ден 14,00-15,00
ч.

Д-р  Гачилова извършва прегледи на
пациенти в  Ехографски  кабинет
№ 227 – всеки ден

Д-р Пенева извършва прегледи на пациенти в
Алергологичен кабинет  № 250–
всеки ден .