Отделение по Урология

Отделението разполага с 22 болнични легла. Тук работят 6 лекари, 7 медицински сестри, 1 операционна сестра, 5 санитари, технически секретар.  Висококвалифициран медицински екип предлага съвременни методи на диагностика , консервативно и оперативно лечение на пациенти с урологични заболявания .
Отделението предлага достъпно и професионално лечение на всички пациенти с :
Аденом и карцином на простатната жлеза -ендоскопски и класически оперативни методи,консервативно лечение при аденом на простатната жлеза ;

Ехографскадиагностика

Диагностика и оперативно лечение при тумори на бъбрека и пикочния мехур ;
– Възпалителни заболявания на мъжката и женска пикочополови системи;

Андрологични консултации – консервативно и оперативно лечение ;
– Лечение на остър и хроничен простатит и цистит ;
Еректилна дисфункция ;
– Инконтиненция на урината ;
– Лечение на пациенти с Нефролитиаза- консервативно и оперативно лечение;
– Лазерна литотрипсия на конкременти в бъбрека, уретера и пикочния мехур;

-Екстракорпорална литотрипсия на конкременти ;
-Повишени стойности на ПСА – диагнотика и лечение
-Стабилизиране и проследяване на лечението на пациенти с урологични заболявания.

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Отделението разполага с Урологичен и уродинамичен кабинет в който се извършват прегледи,
консултации и прием на спешни и планови пациенти.
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ №237-прегледи и консултации от всички лекари по график.
М.с Ц.Чакова Тел: 02 9268 136

Хоспитализация се осъществявя по спешност и без направление на всички пациенти и планово с направление № 7 от личен лекар или специалист.Отделението е с права за издаване на болнични листове.

СТАЦИОНАР НА УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Началник Урологично

Екип

Д-р Радослав Иванов Младенов , дм. – Уролог
Телефон : 0888-628-137 , 02 92 68 236 , 02 92 68 229 ,
– Завървшил Медицинска академия 1996г.
– Специализира урология в : УМБАЛСМ „ Пирогов”- Клиника по Урология
– Специалност по Урология – МА -2003г.
– Интервенционален ултразвук в Урологията МА- 2003г.
– Курс по Ендоурология МА 2003г.
– Магистратура- Обществено здраве и здравен мениджмънт- ФОЗ – МУ София 2014г.
– Научна и образователна степен „ Доктор „ – ФОЗ- МУ София-2016г.
– Допълнителни придобити квалификации: Ехографска диагностика

Д-р Румен Спасов – лекар специализант по урология. Завършва Медицински Университет – гр. София 2018г.

Започва работа като лекар специализант в отделение по Урология към МБАЛ „Княгиня Клементина”.
Член на Български Лекарски Съюз.

Д-р Милен Цветков, д.м.
Уролог

– 2004 – 2010г. Медицина, МУ – София
– 2017г. – специалност „Урология“ слеспециализация в болниците „Токуда“ и „Пирогов“
– 2018г. – научна степен „Доктор“ по медицина, Урология, след защита на дисертация на тема “ Разстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз“

Допълнителна квалификация:

– 2018г. – Правоспособност „Оперативна и диагностична лапароскопия в Урологията“
– 2017г. – Диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол

Член на:
– Български лекарски съюз
– Българско урологично дружество
– International continence society (ICS)

Д-р Мартина Манева , завършила МУ в гр. Пловдив , придобита специалност по урология в УМБАЛ ,, Пирогов,,

Д-р Ивалина Иванова Момчилова – Кардиолог- тел.02/9268288 – Завървшва – ВМИ гр. Пловдив – 1979 г.
– Специалност – Вътрешни болести -1984 г.
– Специалност – Кардиология – 1988 г.
От 1985г. до момента работи в V МБАЛ – София.

СТАЦИОНАР

ОПЕРАЦИОНА ЗАЛА: Класически , ендоскопски и лазерни урологични операции.

Л И Т О Т Р И П Т Е Р :

Старша медицинска сестра – Румяна Бакалова тел: 029268236
Медицински сестри: тел: 029268236
– Магда Кацарева,
– Севдалина Свиленова,
– Ангелина Райкова
– Радка Иванова
– Соня Петрова
– Марияна Величкова – операционна сестра