Oчно Отделение

Очно отделение на  МБАЛ Княгиня Клементина София ЕАД, предлага отлично качество на медицинските услуги и персонално внимание към всеки пациент.Отделението е оборудвано с най-модерна апаратура за диагностика на всички видове очни заболявания.

Очно отделение  се намира на седмия етаж на хирургичен блок на МБАЛ Княгиня Клементина София ЕАД

В отделението се лекуват пациенти със заболявания в

областта на офталмологията /очни болести/.

Има разкрити 10 легла. Стаите имат самостоятелен санитарен възел и телевизор.

Отделението разполага със собствена операционна зала, която се намира на

територията му. В нея  се извършват – хирургични интервенции, хирургия на преден очен сегмент и окулопластична хирургия.

Има обособен Приемно-консултативен кабинет на седмия етаж на хирургичен блок.

В отделението по очни болести има два функционални кабинета с високотехнологична апаратура:  , Фундос камера, Компютърен периметър, Комп. Тонометрия, А-В-ехография, Пахиметрия, Аргон лазер, IAG лъзер.

Разполага с модерни операционни зали за оперативно лечение на

  • катаракта
  • глаукома
  • отлепване на ретината
  • вътреочни кръвоизливи
  • вътреочни чужди тела

 С  качествената апаратура, осигуряваме по-прецизен и по-кратък терапевтичен процес, по-бързо възстановяване и възможно най-добър резултат

Екипът на Очно отделение е  изграден от опитни и отдадени на професията специалисти

Лекарите в клиниката се отличават с дългогодишен опит, висока степен на квалификация, непрекъснато обучение за новостите в лечебния процес във водещи очни клиники в чужбина, активно участие в международни форуми и годишни конгреси на дружествата в отделните области на офталмологията.

Най-ценният ресурс, с който се гордее Отделението е екипът от лекари и медицински специалисти.
Добрата медицинска практика, постоянното надграждане на квалификацията,   доброто , етично и отговорно отношение към пациента, са нашите приоритети и стандарти.

Отличните възможности и голямата медицинска база традиционно привличат и млади лекари, и медицински специалисти – много специализанти избират кариерното си изграждане в школата на

Очно отделение на / МБАЛ Княгиня Клементина София ЕАД

В отделението работят висококвалифицирани лекари с призната специалност по очни болести,  дългогодишен трудов стаж и опит.

Екип

Началник отделение:

Д-р Любомир Денчев-С призната специалност по Очни болести, специализации в Германия ,множество квалификационни курсове в областа на офталмологията.

Ординатори:

Д-р Людмила Маджарова –С призната специалност по Очни  болести, дисертационен труд, квалификационни курсове.

Д-р Амелия Таскова – С призната специалност по Очни  болести, квалификационни курсове.

Д-р Юлиана Костова – – С призната специалност по Очни болести, квалификационни курсове.

В отделението работят високо квалифицирани медицински специалисти по здравни грижи.

Специализанти:
Д-р Константин Спосов
Д-р Ана Христова

Телефон за контакти: 02/ 92-68- 195/117

Отделението, има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ, в т.ч. и за високоспециализирани медицински дейности

Очно отделение на / МБАЛ Княгиня Клементина София ЕАД/  разполага с възможност за избор на висококачествени очни импланти на всички световни производители по избор на пациента.

Видове импланти    – вътреочни лещи , антиглаукомни,Изборът на имплант винаги е строго индивидуален и зависи от състоянието на пациента и неговите зрителни потребности.

Монофокални меки лещи – дават възможност за гледане или на далеч, или на близо без очила – в зависимост от желанието на пациента.

Торични меки лещи – коригират наличен астигматизъм, който пациентът цял живот е коригирал с очила.

Мултифокални меки лещи – дават възможност за гледане както на далеч, така и на близо без ползване на очила.