Пулмология и Фтизиатрия

Отделението е разположено самостоятелно на 5етаж във втори блок на болницата.

В Пулмологично отделение са разкрити 35 легла, в стаи с  2 до 5 легла, включително и VIP стаи с 2 легла.Три от стаите са със самостоятелен санитарен възел,а,останалите с един санитарен възел на 2 стаи и телевизор.

Впряка връзка с отделението са приемно-консултативен кабинет, кабинет за функционално изследване на дишането и бронхологичен кабинет.

ПРИЕМ

Приемът се осъществява  в приемно-консултативния кабинет до 14ч след  представяне на талон-направление от съответното лечебно заведение за извънболнична помощ и по възможност набор от клинични, параклинични и образни изследвания.

При планиране на хоспитализацията,пациента се уведомява за датата на приема.

В събота,неделя и през нощта приема става през приемен– спешен кабинет на болницата.

Клиниката по Пулмология и фтизиатрия работи в тясна връзка с останалите отделения и кабинети.Това дава възможност за своевременно изследване и лекуване на пациента,чрез прилагане на необходимото уважение , компетентност и внимание.

АПАРАТУРА

1.Бронхоскопски кабинет – оборудван със съвременни бронхоскопи с възмоцност за видеонаблюдение на бронхоскопската манипулация.

В бронхоскопския кабинет се осъществява  инвазивна диагностика на неопластични и други белодробни болести.

2.Кабинета за функционална диагностика е оборудван със съвременна апаратура за функционално изследване на дишането.

В клиниката по Пулмология и фтизиатрия се лекуват пациенти по НЗОК.

Oтделението разполага и с възможност за безплатно лечение на
белодробно болни, жители на община София-град,както и платени пациенти.

Екип

Началник отделениеД-р Росен Маринов – Завършил МИ гр Варна през 1981г; научен сътрудник към Втора клиника на Научния институт по белодробни болести до1993г  От 1993г е началник Пулмологично отделение в МБАЛ „Княгиня Клементина’

С множество публикации и участия в монографии.

Специалност :Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Бронхология

ОРДИНАТОРИ: Д-р Калин Александров –  Ординатор

 Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Бронхология

Д-р Мариана Владимирова Янкулова – Ел Ахмед -ординатор

 Специалност : Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия

Д-р Полина Шаркова – ординатор

 Специалност :  Пневмология и фтизиатрия

Д-р Иван Иванов – ординатор

Специалност:  Вътрешни болести

Специализанти:

Д-р Димитър Думанов

Д-р Инес Самир

Д-р Гергана Тодорова

Д-р Михаил Тодоров

Д-р Иван Бабачев

Ст.мед.сестра – Лина Милославова –завършва ПМИ гр Ст Димитров през1979г

През 2011г завършва МУ София,Факултет по обществено здраве- Управление на здравните грижи

От 2009г – ст мед.сестра в Пулмологично отделение