Ръководство

КОИ СМЕ НИЕ?

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 • През 1986 Г. завършва средното си образование в 7 СОУ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”- ГР. СОФИЯ
 • През 1992 Г. завършва висше образование в „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГР. СОФИЯ
 • 1994 Г. – Спечелен конкурс „Кинична ординатура по обща хирургия „ към УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – IIРА хирургия
 • 1993-1998 Г. – Специализация по коремна хирургия в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – IIРА хирургия
 • 1998 Г. – Придобива специалност по хирургия
 • 1994-1998 – Коремен хирург, клиничен ординатор
 • 2000 Г. – Придобива специалност по лапароскопска хирургия
 • 2006 Г. – Магистратура по здравен мениджмънт- гр. София
 • Oт 1998 Г. до момента е специалист коремен хирург

От 2012 Г. до момента е изпълнителен директор на МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” – СОФИЯ ЕАД

 • Специалист коремен хирург;
 • Специалност „лапароскопска хиругия”.
 • Хонорован асистент-преподавател в катедрата по хирургически болести ”ПРОФ.Д-Р АЛ. СТАНИШЕВ” към Медицински факултет на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” гр. София.
 • Заемал е длъжност заместник – председател на Съвета на директорите на УМБАЛ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД гр. София.
 • Заемал е длъжност началник отдел „Обща Канцелария” – УМБАЛ „АЛКСАНДРОВСКА” гр.София.
 • Заемал е длъжност председател на контролната комисия на софийската колегия на БЛС.
 • Научна и обществена дейност:
 • Секретар на БЛС – УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”.
  Публикации в съавторство в български специализирани издания.
  Участие в международен форум: „Развитие и осъществяване на здравето в Европейския съюз”.
  Участие във форуми по проблемите на общинско здравеопазване с водещи европейски общини – Париж, Милано, Мадрид и Валенсия.
  Участия в различни срещи с членове на Европейската комисия по проблеми свързани със здравеопазване.
  Участие в международни и български форуми по проблемите на медицината и общественото здраве.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ДОЦ. ДИМИТЪР РУСЕНОВ

 • Магистър по медицина.
 • Придобита специалност по Хирургия.
 • Здравеопазване и преподавателска дейност.
 • В периода от 1994г.-1989г. завършва средното си образование в ЕСПУ”Д. Матевски”-гр.Пловдив.
 • От 1989г.-1991г. учи в Полувисш медицински институт гр. Пловдив.
 • През 2000г. завършва медицина в Медицински Университет –гр.София.
 • От 2002 г. до 2008 г. работи в УМБАЛ ”Александровска” Клиника по Обща Чернодробна и Панкреатична хирургия-ст.асистент.
 • През 2003г става клиничен ординатор в УМБАЛ ”Александровска”, а през 2006 г. става асистент в УМБАЛ ”Александровска”.
 • През 2007 г. Придобита специалност по Хирургия. От 2009 г. вече заема длъжността старши асистент в УМБАЛ ”Александровска”.
 • От 2010 г. е научен сътрудник II степен в МБАЛ„Токуда Болница”.
 • През 2020 г. защитава научна степен за придобиване на степен Д.М. Хирургия

ЧЛЕН НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

АННА СЛАВОВА

 • 2001 г. – завършва УНСС – София, специалност „Международни икономически отношения“
 • 2007 г. – завършва ПУ „П. Хилендарски“, специалност „Управление на европейски проекти“
  Преминала редица специализации – Финансов мениджмънт, Банки и банково дело, Търговски марки, Лидерски умения и мотивация и др.
  Работила е в частния и държавния сектор.
 • 2007 – 2009 г. – работи като инвестиционен съветник към Посолството на Р България в Кралство Испания
 • 2011 – 2015 – е била общински съветник в СОС
 • 2019 – 2021 г. – е била народен представител в 44-то НС, член на Комисията по здравеопазване
  Владее отлично испански и английски език.

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ПЕНКА МУРАТОВСКА

 • През 1974г. завършва 21 СОУ „Христо Ботев” – София.
 • През 1977г. завършва Полувисш медицински институт – София Медицинска, сестра – детски профил.
 • През м. Юни 2004г. завършва във Великотърновски университет степен „бакалавър” и придобива специалност „Социални дейности”.
 • През м. Юни 2011г. завършва в Медицински университет – ФОЗ – София степен „Магистър” и придобива специалност Управление на здравните грижи.
 • От 1977 г. до 2000 г. Първа детска специализирана болница – София – детска медицинска сестра.
 • От 2001 г. до 2007г. „Пета МБАЛ- София” ЕАД – медицинска сестра в отделение по „Детски болести”.
 • От 2007 г. до 2009г. „Пета МБАЛ- София” ЕАД – старша медицинска сестра в отделение по „Детски болести”.
 • От 2009 г. до 2012г. „Пета МБАЛ- София” ЕАД – старша медицинска сестра в отделение по „Вътрешни болести”.
 • От 2012 г. до момента заема длъжността главна медицинска сестра в МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД.