УНГ

Намира се на седмия етаж на хирургичния блок

Разполага с 10 легла за възрастни и 5 за лечение на деца. Стаите разполагат със санитарен възел и телевизор.
В отделението се лекуват деца и възрастни пациенти със заболявания в областта на ото-рино-ларингологията. В диагностично консултативния блок има обособени: приемно-консултативен кабинет №201, аудиологичен кабинет №202 и отоневрологичен кабинет №201

Отделението разполага със собствена операционна, която се намира на територията му.

Екип

В отделението работят четирима лекари с призната специалност по ушно-носно-гърлени болести и дългогодишен трудов стаж и опит.

Началник отделение:

Д-р Светлана Първанова
специалист по Ушно-носно- гърлени болести и квалификационен курс по „Аудиология”.

Старши ординатор:

Д-р Даниела Младенова
специалист по Ушно-носно- гърлени болести , „Здравен мениджмънт” и квалификационен курс по „Отоневрология”.

Ординатор:

Д-р Вихър Василев
специалист по Ушно-носно- гърлени болести

Д-р Димитрина Хеджази –лекар-специализант

Лечението на всички здравноосигурени е безплатно, по договор с НЗОК, по следните клинични пътеки:

 • АПр № 18 оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
 • КП № 113.1 диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
 • КП № 136 оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
 • КП № 137 оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
 • КП № 138 оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
 • КП № 139 високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
 • КП № 140 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
 • КП № 140.1 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години
 • КП № 140 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
 • КП № 140.2 консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години
 • КП № 225 хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
 • КП № 226 оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
 • КП № 227 оперативни процедури в лицево – челюстната област със среден обем и сложност
 • КП № 228 оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
 • КП № 229 консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
 • В отделението работят високо квалифициран сестрински персонал.

Телефон за контакти: 02/ 92-68- 159 Аудиологичен кабинет: 02/ 92-68- 130