Физикална И Рехабилитационна Медицина

ОФРМ на МБАЛ ’’Княгиня Клементина’’ е развито и работи по всички направления и методики на физикалната и рехабилитационна медицина.
То има за цел да поддържа и възстановява физическото ,психическо и умствено здраве и да блогопритства за по- добро качество на живот.Осъществява безотказна,непрекъсната,висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ в следните направления:

  • физикална терапия и рехабилитация на билни след хирургически интервенции.
  • физикална терапия на заболяванията на сърдечно съдовата система.
  • физикална терапия и рехабилитация на заболяванията на дихателната система.
  • физикална терапия и рехабилитация на заболяванията на централна и периферна нервна система.
  • физикална терапия и рехабилитация на заболяванията на опорно двигателния апарат.
  • физикална терапия и рехабилитация на болни след нервнохирургически интервенции.
  • физикална терапия и рехабилитация на деца с ДЦП.
  • физикална терапия и рехабилитация на заболяванията в детската възраст.
  • физикална терапия и рехабилитация на пациенти с Post Covid Syndrome.

Екип

Д-р Милен Георгиев – завеждащ ОФРМ.

Д-р Гергана Стоянова – Лекар,физиотерапевт.

Основни дейности

Лечебна-диагностична дейност,която включва ранна рехабилитация на болните от всички клиники и звена на лечебното заведение,диагностика и лечение на лежащо болни в стационара на ОФРМ и на всички показани болни за амбулаторно лечение.

Учебно –преподавателска дейност-в отделението се обучават лекари-специализанти за придобиване на специалност ФРМ.

В ОФРМ се прилагат специализирани методики и дейностти-ПИР, ,,Проприоцептивно нервно мускулно улесняване”,както и специализирани диагностични методики-ММТ,Тест на Бартел,тест на Ашуърт,тест на Мичел,тест на S.Brunnstrom и други.

В отделението се извършват още:

Масаж със специализирани техники-сегментарно- рефлекторен масаж,съединително-тъканен масаж,зоно- терапия.

Обучение в ПЕВ

Ранна рехабилитция на заболявания на опорно двигателния апарат-след оперативни интервенции по повод на фрактури,артрозни заболявания и други.

Разработени програми за кинезитерапия при метаболитен синдром,в периодите на бременността и при гръбначни изкривявания.

Ранна рехабилитация при заболявания на ЦНС и ПНС – след мозъчен инсулт и кръвоизлив,невропатии,неврити и травматични увреди на нерви.

Апаратурата е на съвременно медицинско ниво и обхваща целият диапазон на физикалната медицина

-Импулсно магнитно поле.

-Терапия с апарати за ниско-,средно- и високочестотни токове,електростимулации,ултразвук.

-Термотерапия и криотерапия.

-Светлотерапия.

-Уреди за кинезитерапия.

ОФРМ е разкрито на 1.04.2013г. и развива всички направления и методики на Физикалната и рехабилитационна медицина през годините.