ОБЯВА

МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД, бул.“Ген.Н.Столетов“ № 67А, на основание чл.17 ал 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за следните специалности:

1. Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия –  2 броя;

2. Лекар специализант по Гастроентерология – 3 броя;

3. Лекар специализант по Кардиология – 2 броя;

4. Лекар специализант по Урология – 2 броя;

5. Лекар специализант по Гинекология – 1 брой;

6. Лекар специализант по Педиатрия – 2 броя;

7. Лекар специализант по Обща хирургия – 3 броя;

8. Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 3 броя;

9. Лекар специализант по Образна диагностика – 2 броя;

10. Лекар специализант по Нуклеарна медицина – 1 брой.

Документи за участие:

  1. Заявление за участие;
  2. Автобиография;
  3. Копие на лична карта;
  4. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
  5. Копие на диплома за придобити специалности /ако има такива/;
  6. Актуално удостоверение за членство в БЛС;
  7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа /за кандидатите, които не работят на трудов договор в МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД /;
  8. Свидетелство за съдимост /за кандидатите, които не работят на трудов договор в МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД /;
  9. Копие от трудови книжки или Справка за трудов стаж от текуща месторабота.

            Конкурсът ще се проведе по документи и  събеседване.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите се подават в деловодството на болницата в запечатан плик- бул.“Ген.Н.Столетов“ № 67А, гр. София.  Срок за подаване на документите – 30 календарни дни след публикуване на обявата на 21.12.2023 г. в електронната страница на болницата до 21.01.2024 г.. включително. Тел. за справки: 02 92 68 180.